Terug naar de homepage >>

Korte samenvatting van het boek “Langs de oevers van de Rijn “!

Veranderingen in de natuur, in de maatschappij, maar ook in het privéleven zijn van alle tijden en men zal ermee moeten omgaan.

Zo’n vijfentwintig jaar geleden stond internet nog in de kinderschoenen en slechts een enkeling had een mobiele telefoon. Er werd nog volop gerookt en een verjaardagsfeestje was niet compleet als er geen sigaretten op tafel stonden. Thuiswerken bestond niet en de werktijden waren strak geregeld. Het lijkt nu vreemd, maar dit was het normale kantoorleven vijfentwintig jaar geleden!

De coronamaatregelen waarin we nu leven hebben hun eigen karakter met de vrijheidsbeperkingen. Maar zij bieden ons ook momenten van rust en bezinning. Het is goed om in de dagelijkse hectiek van het leven, even stil te staan en na te denken hoe we ons leven verder willen invullen.

Inspiratie

Het voordeel van tot rust komen is dat het mij extra inspiratie geeft. Tijd en plaats zijn vaak bepalend voor mijn omstandigheden en mogelijkheden.

Tijdens mijn bezinningsperiode is het idee gegroeid om mijn gedachten over de Rijn in een boek inzichtelijk te maken. Een boek te schrijven over de Rijn vanuit het perspectief van een Rijnvaarder, die gedurende een aantal jaren met zijn schip de gehele Rijn heeft bevaren.

Ik heb namelijk ervaren dat ondernemers en kennisinstituten vaak een verschillende taal spreken waarbij men het soms niet eenvoudig vindt om zich in te leven in de belevingswereld van de ander.

Waarom een boek over de Rijn?

Waarom een boek schrijven over de Rijn terwijl er al zoveel boeken werden geschreven zal men zich afvragen?

Welnu, voor mij en voor mijn familie heeft de Rijn een grote betekenis omdat de rivier de Rijn als een meander door ons leven heeft gestroomd en nog steeds stroomt. De Rijn is en blijft voor mij een groot wonder der natuur. Een rivier die elf landen met elkaar verbindt!

Een rivier waar diverse mensen hun brood verdienen. Waar mensen kunnen genieten van de verschillende mooie authentieke steden en dorpen met daarbij de berglandschappen die ieder seizoen weer een vernieuwde aanblik geven.

De schoonheid van de Rijn is van een zo hoge waarde dat deze rivier niet voor niets door musici in hun liederen werd en nog steeds wordt bezongen en vaak met muziek wordt geëerd.

In de beginjaren van de 21e eeuw wordt steeds vaker gesproken over de problemen die er ontstaan tijdens een hoogwater- of laagwaterperiode op de Rijn. Daarnaast speelt het klimaat en de klimaatverandering een steeds grotere rol.

Het is dan van belang dat de scheepvaartbranche alle klimaatontwikkelingen blijft volgen, maar beter nog gepaste maatregelen blijft bedenken en zo nodig ook zal toepassen. Aan de thema’s ‘laagwater’ en ‘klimaataanpassingen’ wil ik in mijn boek vanuit mijn perspectief aandacht geven.

Aandacht en discussie

Ik beoog met mijn verhaal op diverse niveaus discussies opgang te brengen zodat er nog meer aandacht komt voor het implementeren van hernieuwde technieken.

Om op de lange termijn de lucht- en waterkwaliteit te kunnen verbeteren zal een andere levensstijl nodig zijn.

Tijdens de Coronapandemie heb ik ervaren dat de creativiteit onder de mensen extra wordt aangewakkerd.

De elektronische snelweg heeft zich verbreed; livestreams, online telefonie, online schoollessen en datasystemen worden met een razendsnel tempo ingevoerd. Kinderen leren spelenderwijs omgaan met de virtuele wereld. Dat is een mooie ontwikkeling.

Ongetwijfeld zal ik in sommige hoofdstukken tekort zijn geschoten met informatie en mogelijk had ik met andere thema’s wat beknopter kunnen zijn.

Een overzicht van de Rijn

Het boek is geen reisgids maar beschrijft aspecten die in relatie staan met de functies van de Rijn.

Het geeft de lezer in zekere zin een beter overzicht van de rivier.

De meeste boeken over de Rijn gaan voornamelijk over de toeristische kant van de rivier.

Waarbij overwegend de romantische midden Rijn tussen Bingen en Bonn de meeste aandacht krijgt.

In mijn boek heb ik getracht informatie te geven over de volledige Rijn vanaf de bron tot aan de uitmonding in de Noordzee.

Een afwisselingrijke vrijetijd’s lectuur en tegelijkertijd een rijkdom aan informatie over de geschiedenis van de Rijn.

Ik besef dat ik niet volledig ben geweest.

De stijl van mijn verhaal is ongetwijfeld niet volmaakt en soms snel ik ongestructureerd van het ene naar het andere onderwerp, mijn excuses ervoor.

Maar ik hoop dat mijn verhaal tot nadenken zal leiden over het verduurzamen van de mooie Rijn!

Mijn betoog over de Rijn sluit ik in mijn boek af met een citaat van Paus Franciscus uit zijn boek “Let us Dream “

“The guarantee a world where dignity is valued and respected through concrete actions is not just a dream, but a path to a better future.“

Een wereld waarin waardigheid wordt nagestreefd doormiddel van concrete acties is niet alleen een droom, maar ook een weg naar een betere toekomst!

Ik wens u veel leesplezier !

 

Robert F. Zimmerman

Robert F. Zimmerman
Terug naar de homepage >>